Mạng Kết Nối Đa Điểm Metro

------Đăng Ký Metro Wan Viettel------

Dịch vụ Metro Wan của Viettel đáp ứng các nhu cầu kết nối các chi nhánh phục vụ mục đích truyền số liệu trong nội bộ của tổ chức như:

Kết nối mạng nội bộ (LAN).
Sử dụng các dịch vụ như: truyền dữ liệu, Video Conference, VoIP..vv

Các hệ thống thông tin quản lý nội bộ như: phần mềm tài chính, ERP, CRM, Voffice ..vv.

Dịch Vụ METRO WAN Của Viettel

1.Định nghĩa, đặc điểm dịch vụ Metro Wan của Viettel

Tên gọi dịch vụ: Metro Wan.

Metro Wan của Viettel là dịch vụ truyền dữ liệu tốc độ cao triển khai trên hạ tầng mạng Metro, có chức năng tương tự dịch vụ Office Wan và Leased Line kênh trắng để đáp ứng các nhu cầu truyền dữ liệu (data, voice, video …vv) tốc độ cao và bảo mật giữa hai hay nhiều điểm chi nhánh của khách hàng.

Metro Wan kết nối dựa trên công nghệ mạng riêng ảo lớp 2 (L2VPN) nên có những ưu điểm so với các dịch vụ hiện tại như sau:

2.Đối tượng khách hàng dịch vụ Metro Wan của Viettel


Dịch vụ Metro Wan của Viettel đáp ứng các nhu cầu kết nối các chi nhánh phục vụ mục đích truyền số liệu trong nội bộ của tổ chức như:

Kết nối mạng nội bộ (LAN).
Sử dụng các dịch vụ như: truyền dữ liệu, Video Conference, VoIP..vv
Các hệ thống thông tin quản lý nội bộ như: phần mềm tài chính, ERP, CRM, Voffice ..vv.

Khách hàng của dịch vụ bao gồm:
Các công ty, doanh nghiệp có nhiều chi nhánh.
Các bộ ban ngành, tổ chức chính phủ.
Các ngân hàng, tổ chức tài chính, chứng khoán.
Các công ty, tổ chức nước ngoài.
3.Mô hình kết nối dịch vụ Metro Wan của Viettel
Kết nối điểm – đa điểm (Point to Multipoint) à Phổ biến nhất hiện nay.
Kết nối điểm – điểm (Point to point).
Kết nối đa điểm – đa điểm (MultiPoint to Multipoint).

Kết nối Fullmesh.

Mô hình kết nối giữa các điểm chi nhánh và điểm chính


Mô hình kết nối giữa các điểm ATM và Data Center


Với dịch vụ Metrowan, mạng của Viettel sẽ trở thành 1 thiết bị switch ảo và dùng riêng đối với khách hàng.

Các điểm kết nối của khách hàng sẽ thông lớp 2 với nhau tương đương với việc cắm chung vào 1 thiết bị switch ảo.
Thông tin hoàn toàn được bảo mật vì thiết bị switch ảo này được cấu hình để dùng riêng và độc lập với các khách hàng khác.

 Giá trên chưa bao gồm VAT 10%
Chính sách giá có thể thay đổi theo chương trình của Tổng công Ty (Thường không thay đổi) --> Khách hàng liên hệ hotline để biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mãi