Hóa Đơn Điện Tử


QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ S-INVOICE VIETTEL

1. Khách hàng cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

+ 1 Giấy đăng ký kinh doanh (photo của doanh nghiệp).


+ 1 Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện doanh nghiệp (bản photo).2. Nhân viên Viettel sẽ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và ký kết hợp đồng hoặc gửi hợp đồng theo đường chuyển phát nhanh.

+ 2 Bản hợp đồng dịch vụ hóa đơn điện tử có đóng dấu xác nhận của 2 bên (Mỗi bên giữ một bản).

+ 2 Bản phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đóng dấu xác nhận 2 bên (Mỗi bên giữ một bản).3. Viettel sẽ tiến hàng cung cấp hóa đơn điện tử Viettel cho khách hàng.

+ Thời gian Viettel cung cấp dịnh vụ và bàn giao trong vòng từ 2 đến 24 giờ sau khi có thông báo xác nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thành công của cơ quan Thuế
4. Nhân viên Viettel sẽ tiến hành bàn giao cho khách hàng:

+ Tài khoản truy cập hệ thống Sinvoice Viettel.

+ 1 Giấy chứng nhận sử dụng hóa đơn điện tử Viettel.

+ 1 Biên bản bàn giao hóa đơn điện tử Viettel.

+ 1 Hóa đơn thuế VAT của Viettel.

+ Nhân Viên Viettel sẽ trực tiếp hướng dẫn cài đặt, sử dụng và thanh toán trực tiếp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản VIETTEL.