Hotline 1800


- Dịch vụ miễn cước người gọi – 1800 là giải pháp tư vấn các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng hiệu quả nhất. Khách hàng của các doanh nghiệp được MIỄN PHÍ các cuộc gọi tới đầu số 1800xxxx của doanh nghiệp đó (Dịch vụ miễn cước người gọi – 1800 áp dụng tất cả các cuộc gọi từ thuê bao di động, cố định của các nhà mạng khác nhau trên toàn quốc. Lưu ý: Khách hàng được miễn cước hoàn toàn và doanh nghiệp thỏa thuận phí thuê đầu số với Viettel.

* Chính sách giá cho DV1800

Phí đấu nối và phí duy trì đầu số cho DV1800 áp dụng cho các Hợp đồng nghiệm thu từ ngày 10/8/2018 như sau:Ghi chú: Phí cước cuộc gọi vẫn áp dụng theo chính sách hiện hành như sau