Leased line - Internet cho DN FDI

----------------GIỚI THIỆU VỀ LEASED LINES--------------------

Dịch vụ kênh thuê riêng là dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn vật lý dùng riêng để kết nối và truyền thông tin giữa các thiết bị đầu cuối mạng nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng của khách hàng tại hai địa điểm cố định khác nhau, kết nối Internet trực tiếp…

Đặc điểm kỹ thuật:

· Truyền dẫn theo thời gian thực, không bị trễ

· Cung cấp giải pháp kết nối giữa các mạng LAN-WAN, kết nối Internet trực tiếp.

· Đường truyền đến nhà khách hàng hoàn toàn bằng cáp quang chất lượng cao.

Lợi ích dịch vụ:

· Chi phí thuê sử dụng dịch vụ cố định hàng tháng.

· Toàn quyền sử dụng kênh liên lạc liên tục 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

· Chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế

· Dễ dàng quản lý và giám sát.

· Tính bảo mật, và tính sẵn sàng cao (do không phải chia sẻ đường truyền)

· Đáp ứng đa dạng mọi dịch